Kaplička jako kámen v krajině. Zkroucený list ve větru.

Bez oltáře, ikony, pohled vzhůru, na nebe. Intimní zážitek.Návrh kapličky je výsledkem spolupráce architekta a sochaře, ne první. Tedy opakování a pokračování v zažitých způsobech spolupráce, důraz na silné stránky. Viniční kaplička byla zadáním manželského páru, reprezentace vinohradu, symbol. Také užití si sklenky vína s výhledem, případně společenské události.  Vrchol kopce, travnatý záliv jako předprostor, svah, kytky. Kapličku vidí už z dálky, je to vůbec architektonický objekt? Přijdu blíž, je. Zařízlá do svahu působí dojmem kamene zakořeněného v trávě, načervenalá barva hraje s červeno-hnědou hlínou vinohradu. Materiálem je vysokopevnostní beton, díky tomu jsou stěny tenké, působí křehce. Kaplička je doplněna lavičkou na posezení s výhledem do údolí, případně malou sochou či reliéfem. Součástí návrhu je pojednání přístupové cesty nahoru vinohradem jako gradace směrem ke kapličce, úprava povrchu, příprava na zážitek na konci cesty. Vinohrad je jedním ze tří, jsou pohledově propojeny, v budoucnu bude snaha o zhotovení malých objektů i na dalších dvou vinohradech a tím vytvoření symbolického propojení.

spolupráce: Matouš Lipus
status: v procesu