art castle sicilie
spoluprace Pavel Bouse
2018


pavilony. okoli hradu, sicilie, promena v centrum hostujicich umelcu,  jejich pobyt v prirode. betonove pavilony slouzici sve specificke funkci, take jsou piedestalem pro vystavene umeni samotne - zasazene sochy